Bildkälla: Stockfoto

Comintelli minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar minskande omsättning och förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolagets vd Jesper Martell påpekar i rapporten att coronapandemin har haft en negativ påverkan på årets nykundsförsäljning medan försäljningen till befintliga kunder har varit fortsatt stabil.

"På kort sikt har den ökade osäkerheten i omvärlden inneburit att företag blir försiktigare, vilket vi märkt i kunders beslutsprocesser. På längre sikt bedömer vi att efterfrågan på verktyg för omvärldsbevakning och - analys kommer att öka i takt med behovet av att vara bättre förberedda på omvärldsförändringar. Detta gynnar Comintelli på sikt och ger oss goda förutsättningar att öka försäljningen av Intelligence2day", skriver han.

Omsättningen sjönk till 3,6 miljoner kronor (6,0).

Ebita-resultat blev -1,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (0,2).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (0,05).

Ingen utdelning föreslås (0).

Comintelli, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning3,66,0-40,0%
EBITA-1,20,2
EBITA-marginal3,3%
Rörelseresultat-1,20,2
Rörelsemarginal3,3%
Resultat före skatt-1,50,1
Nettoresultat-1,60,4
Resultat per aktie, kronor-0,210,05
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER