Bildkälla: Stockfoto

Coronavaccin baserad på Abera Biosciences teknik uppvisar goda studieresultat

En ny vaccinkandidat mot Sars-Cov-2 som utvecklas under ett samarbete mellan Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit, med användning av Abera Biosciences vaccinplattform, har lyckats framkalla ett skyddande immunsvar. Det framgår av studieresultaten, uppger Abera Bioscience i ett pressmeddelande.

Vaccinet gavs nasalt och ledde till höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna, vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande Sars-Cov-2-virus.

”Det är glädjande att framstående forskningsinstitut, som Johns Hopkins University School of Medicine, ser potentialen i vår plattform och väljer att använda den för att ta fram ett vaccin mot Sars-Cov-2. Vi förväntar oss inte att denna vaccinkandidat utvecklas hela vägen genom kliniska försök då många andra vaccinkandidater redan kommit längre och vissa även har godkänts på marknaden. Det är däremot intressant och roligt att se att plattformen är effektiv mot virussjukdomar, vilket vi tidigare inte har visat och det understryker den breda användbarheten av plattformen”, säger Maria Alriksson, vd på Abera Bioscience, i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER