Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Cortus Energys riktade emission till garanter blev tecknad till 82,4 procent

Cortus Energy har slutfört den riktade emissionen av konvertibler till garanterna i den tidigare företrädesemissionen som genomfördes i maj.

Totalt tecknades 54 627 052 av totalt 66 302 608 nya konvertibler, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 82,4 procent.

Som en följd av detta har lån i bolaget om sammanlagt 27,3 miljoner kronor kvittats, uppges det i ett pressmeddelande. Riktade emissionen syftade att frigöra bolaget från utestående lån jämte ränta. Sammanlagt uppgick dessa lån jämte ränta före den riktade Emissionen till cirka 33,2 miljoner kronor.

De garanter som deltog i den riktade emissionen är:
Per-Olov Norberg (styrelseordförande) 44 223 674 konvertibler
P. Forssell Timber AB (helägt av Per Norberg) 5 403 378 konvertibler
Per Norberg 5 000 000 konvertibler

Utspädningseffekten är cirka 7,2 procent givet full konvertering av alla konvertibler emitterade i företrädesemissionen och den riktade emissionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER