Bildkälla: Stockfoto

Creturner förhandlar om etablering i Sydafrika

Greentechbolaget Creturner har tillsammans med MMI, Matome Maponya Investments, kommit överens om att inleda konkreta förhandlingar om att etablera ett dotterbolag till Creturner i Sydafrika tillsammans med MMI för miljöteknikdelen. Det framgår av ett pressmeddelande.

MMI och Creturner avser etablera ett gemensamt bolag; Creturner South Africa. MMI erbjuder att delfinansiera samarbetet, facilitera tillräckligt externt kapital och därutöver tillskjuta mark, lokala resurser och logistiklösningar.

MMI har identifierat stora volymer av återkommande produktionsresurser av biomassa bestående av invasiva trädarter som är lämpliga för Creturners process att framställa biokol. Biokolet skall därefter användas för att förbättra odlingsmarkers fuktabsorption, resiliens och ekologisk förmåga. Utöver detta finns det löpande tillgång till biomassa som är restprodukter från verksamheter som MMI äger eller deläger.

Creturner framhåller att ledtiden och utmaningen inte ska underskattas och det kommer ta minst 8 månader innan en första anläggning är på plats. Creturner tar ingen stor ekonomisk risk, ökar direkt försäljningskapaciteten, sänker produktionsrisken och genomför sin första större internationalisering om avtalet genomförs.

Creturner kommer uppdatera marknaden när slutligt avtal har tecknats.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER