Bildkälla: Stockfoto

Creturner Group och BTS Corporate Travel i Belgien ingår Avtal som bedöms vara värt 15 Mkr

greentech Creturner har tillsammans med BTS Corporate Travel i Belgien avtalat om försäljningssamarbete. Avtalets värde bedöms uppgå till minst 15 Mkr årligen. Bolagen har signerat ett avtal där BTS Travel agerar återförsäljare av Creturners klimatoffset mot sina kunder inom reseindustrin. BTS Travel är en affärsresebyrå inom reseindustrin, vars största kunder återfinns inom B2B-segmentet i Centraleuropa. Avtalet är löpande och exkluderar Nordamerika och Kanada. Integrationen har påbörjats.

Creturner bedömer att detta är ett strategiskt avtal och ett genombrott för försäljningsmöjligheterna som riktar sig mot den Centraleuropeiska reseindustrin. Marknaden efterfrågar ett mer flexibelt, transparent, digitalt och avslutsdrivet sätt att möta kundernas behov för verklig klimatoffset. Creturners metod är nyskapande och sluter den ekonomiska cirkeln samt levererar snabbt den tydlighet som kunder efterfrågar. Från Creturners sida har Styrelseordförande Daniel Moström lett förhandlingarna och från BTS Travels sida har VD Mickey Creyf varit ledande.

VD Joakim Erlandson, Creturner, kommenterar:

”Detta är en betydande avtalsframgång för Creturner. Det är uppenbart att intresset och behovet av Creturners lösning är stort och vi löser ett konkret problem på ett unikt sätt som kan appliceras i större sammanhang. Arbetet med detta avtal har pågått under våren. Det är stort intresse internationellt för Creturners lösning. Vi är väldigt glada och stolta för förtroendet från en etablerad aktör som BTS Travel för detta erkännande. Samtidigt som vi ser att detta bara är början av arbetet med detta segment som verkligen har behov av våra tjänster. Det ställer naturligtvis krav på oss att fortsätta expandera och med fler aktiva kunder går det snabbare.”

 

VD Mickey Creyf, BTS Travel, kommenterar:

" Vi har åtagit oss att se till att kommande generationer har en hälsosam miljö, och vårt företag försöker på alla möjliga sätt kompensera våra kunders och våra egna koldioxidutsläpp. På BTS Travel är vi glada över att kunna integrera Creturners unika och intelligenta klimatteknik i vårt erbjudande.
Vi tror att detta kommer att bli en ny standard inom resebranschen. Att göra en snabb, verklig skillnad i dag är en nödvändighet och en förutsättning för att uppnå hållbara affärsmetoder. Som ett innovativt och snabbrörligt företag är BTS Travel stolt över att samarbeta med Creturner för att erbjuda våra kunder hållbara resealternativ som är vettiga både för dem och för klimatet. BTS Travel känner starkt för vår miljös framtid för kommande generationer och har åtagit vårt företag att söka alla möjliga sätt att kompensera våra kunders och våra egna koldioxidutsläpp. "

BTS Travel deltar i ett program som heter Travelife och kommer nu också att ingå ett avtal med Creturner Group som har utvecklat ett koncept för att proaktivt minska CO2-utsläppen i Sverige och kommer att stimulera alla sina kunder att delta i detta initiativ.

Båda bolagen ser möjligheter till vidareutveckling och fokuserar på att snabbt etablera försäljning med målet att bli en integrerad del i kundernas värdekedja som aktivt gör skillnad.


BTS Travel grundades 2001 av Ingrid Grigoli och Mickey Creyf. Ursprungligen startade som en liten affärsresebyrå men utökade gradvis sina tjänster till att omfatta alla aspekter av resebranschen, inklusive affärsresor, MICE, inkommande och fritid. För närvarande är BTS Travel den sjätte största resebyrån i Belgien med en omsättning på 65 miljoner euro 2022 och prognosen för 2023 är 78 miljoner euro. BTS Travel har 25 anställda och 110 agenter som är spridda över hela Belgien men arbetar från ett kontor i Antwerpen. BTS Travels mål är att växa på alla avdelningar inom företaget och att etablera ett europeiskt nätverk av oberoende entreprenörer som kallas Travel Experts, ett av BTS Travels undermärken.

BTS Corporate Travel


Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik. Den digitala delen är en teknisk beräkningsverksamhet som expanderar för att stärka den långsiktiga potentialen och skapa en närvaro på den snabbt växande marknaden för beräkningskapacitet. Bolaget har egna anläggningar i Sverige med egen energitillverkning för att minska råvarukostnaden och miljöpåverkan. Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på Bio-CSS (Carbon Capture and Storage) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar. Uppföljningen sker genom kopplade smarta kontrakt som ger kunden insikt i utfallet samt framtida ekonomisk avkastning från miljöinvesteringen.

Creturner Group

 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER