Bildkälla: Stockfoto

Crown Energy aviserar förvärv som innebär väsentlig förändring av verksamhetsinriktning

Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 85 procent av aktierna i Smartee, som är moderbolag till italienska Accyourate, för 163 miljoner euro, motsvarande 1,9 miljarder kronor. Affären finansieras genom befintlig kassa, enligt ett pressmeddelande.

Betalningen sker genom nio delbetalningar, varav den första är på 75 miljoner och betalas ut i samband med att avtalet ingås och då också tillträde sker. Resten betalas ut i delbetalningar på 9 miljoner euro i sexmånadersintervaller.

I avtalet ingår också en potentiell tilläggsköpeskilling som betalas ut baserat på att vissa milstolpar uppfylls.

Accyourate är ett bolag som innehar exklusiva patent för teknik inom smarta textilier. Köpet av Accyourate innebär en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning, varvid styrelsen kommer att överväga olika alternativ för framtiden.

"Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling", heter det.

Förvärvet kommer efter en formell förvärvsanalys att genomföras under första eller andra kvartalet 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER