Bildkälla: Stockfoto

Dalsspira ökade rörelseförlusten under första kvartalet, ny vd kritiserar butikernas prissättning

Mejeriet Dalsspira redovisar en lägre omsättning och ökad förlust under det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk till 5,2 miljoner kronor (6,9).

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,0 miljoner kronor (-1,3). Resultat per aktie -0,30 kronor (-0,17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (0,1).

Nya vd:n Mikael Olsson väljer i rapporten att lyfta fram faktorer som påverkar bolagets möjligheter att bli framgångsrikt. Ett sådant är den ojämlika prissättningsstrategin mot konsumenter från butiker trots att inköpskostnaden av Dalsspiras mjölk är den samma. Konsekvensen av detta blir att den lokala mjölken uppfattas som dyr och att konsumenten därför väljer annan mjölk i hyllan, menar Olsson.

"En bieffekt av en osund prisstrategi, som bidrar till att konsumenter uppfattar lokala produkter som dyra, blir att vi har svårt att ta ut våra kostnadsökningar mot kund. En ökning av en redan högt prissatt vara gör att försäljningen minskar. Därtill har vi betydligt färre produkter att sprida ut våra kostnadsökningar på än producenter som har världen som marknad."

"Även om frågorna är stora fortsätter vi att leverera god färsk mjölk till våra lokala butiker och vi ser dessutom att med de nya smaksatta ostarna och en pandemifri sommar bör vi kunna hämta hem en del försäljning och jobba vidare mot en resultatförbättring", säger Olsson.

Dalsspira, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning5,26,9
Rörelseresultat-2,9-1,2
Resultat före skatt-3,0-1,3
Nettoresultat-3,0-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,30-0,17
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,00,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER