Bildkälla: Stockfoto

Dalsspiras rörelseförlust ökade i första kvartalet

Mejeriet Dalsspira redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade under perioden.

Omsättningen sjönk till 6,9 miljoner kronor (7,5).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,1 miljoner kronor (-3,1).

Efter periodens utgång har bolaget genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 1,5 miljoner kronor. Dalsspira har också beviljats ett brygglån om 2,0 miljoner kronor från Almi som kan användas vid behov.

"Utifrån den genomförda nyemissionen och det nya lånet bedöms bolagets
likviditetssituation vara betryggande för kommande år", skriver bolaget i rapporten.

Dalsspira, MkrQ1-2021Q1-2020
Nettoomsättning6,97,5
Rörelseresultat-1,2-0,6
Resultat före skatt-1,3-0,7
Nettoresultat-1,3-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,17-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet0,1-3,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER