Bildkälla: Stockfoto

Decideact tar in kapital för att växa - investera i försäljning - vd

Det danska tech-bolaget Decideact kommer inom kort att notera sig på First North i Köpenhamn. Bolaget har utvecklat en molnbaserad lösning för att hantera bolagsstrategier. Kort och gott syftar tekniken till att strategier skall kunna följas och genomföras, istället för att som idag i många fall bara bli några rader på ett papper. Företaget har kunder på Island och nu siktar man på att expandera till övriga Norden.

Deceideact är ett så kallat SaaS-bolag, alltså ett teknikbolag som erbjuder abonnemangstjänster. All teknik ligger i molnet. Affärsidén är att man skall hjälpa företag och organisationer med att genomföra sina strategier genom att erbjuda dem sin tekniska lösning. Genom en tydligare process i att följa strategier skall också bolagsstyrningen helt enkelt förstärkas.

“Vi har en lång erfarenhet inom bolaget kring frågor som rör exekvering och att följa strategier. Genom att ha arbetat som konsulter inom dessa områden har vår produkt växt fram för att underlätta för våra kunder. Det är nämligen ett hål i marknaden. Alla större företag har produktionsverktyg, CRM-system, redovisningssystem och HR-system. Dessa löser dock inte frågan om att följa fastslagna strategier. Jättemånga studier visar att strategier faller mellan stolarna och inte följs. Det är ett stort bolagsstyrningsproblem. Vårt system blir som ett helikoptersystem för detta och en garanti att bolagsstyrningen skötts så som det är tänkt”, säger grundaren och vd:n Flemming Viderikseni en intervju med Finwire.

Produkten är testad i en marknad, Island. Bolaget har där utan att ha ett säljteam på plats nått en bedömd marknadsandel om 6 procent, motsvarande 20 kunder. De kontrakterade intäkterna bedöms i slutet av året vara över 5 miljoner danska kronor per år. Dessa är återkommande och affärsmodellen bygger på återkommande intäkter, likt andra SaaS-bolag. Den tekniska utvecklingen har skett under fem år i nära kontakt med kunderna.

“Island var logiskt för oss som en första marknad. Dels är marknaden lik de övriga i Norden, och sedan är man väldigt nyfikna och beredda att testa nya tjänster. Det har varit en mycket bra pilotmarknad för oss. Vi har kunnat utveckla vår tjänst i direkt samtal med våra kunder”, säger Flemming Videriksen.

Bolaget ser tekniken som global. Det finns egentligen inga argument för att den inte är lika relevant i Sydamerika och Asien som i Norden, menar Videriksen. Han ser det emellertid inte som realistiskt att ge sig ut på “världsherraväldeturné”. Istället är fokus i det kortare perspektivet på att sälja i en avgränsad marknad i form av resterande del av Norden. Tanken är att företaget skall nå en likvärdig marknadsandel i dessa länder som man gjort på Island. Målsättningen är att locka 250 kunder till 2023. Då väntas också de årliga intäkterna vara uppe i 56,9 miljoner danska kronor, upp från 5,4 miljoner danska kronor 2020.

“Vi är försiktiga med att ge prognoser. Målet om att nå 250 kunder till 2023 är ett konservativt mål. Marknaden är gigantisk om man tittar på antalet bolag och organisationer som finns. Vi har gjort ett snävt urval när det gäller storlek som vi kommer sälja till”, säger Flemming Videriksen.

Den totala kundpotentialen är tusentals bolag. I ett första läge har man riktat in sig på 500 organisationer i Norden som man ser som realistiska möjliga kunder. Globalt består marknaden av tusentals kunder. Flemming Videriksen bedömer att kunderna bör ha minst 200 anställda för att i dagsläget få full nytta av tjänsten. Expansion kommer under 2021 ske till Frankrike och Kanada och därefter väntas stora europeiska marknader som Storbritannien och Tyskland. Även USA kommer att bearbetas.

I och med listningsemissionen fyller bolaget på kassan med 18,5 miljoner danska kronor, ett kapital som primärt kommer att användas för att expandera verksamheten. Pre-money-värderingen är 42 miljoner danska kronor. Teckningskursen är satt till 8,15 danska kronor per aktie. Teckningsperioden är 26 november till 9 december.

Nasdaq-noteringen ser företaget som ett del i sitt arbete att etablera tech-bolaget som en aktör i marknaden. Vidare ser Videriksen möjligheter att snabba upp tillväxten ytterligare genom förvärv.

“Vi ser absolut möjligheter att växa ännu snabbare än vår fastslagna plan genom att även förvärva kompletterande verksamheter. Det går dock inte att prognostisera eller utlova då det alltid handlar om förhandlingar”, säger Flemming Videriksen.
“Vi måste precis som alla teknikbolag att fortsätta att investera i vår teknik, men den stora delen av emissionskapitalet kommer att användas för marknadsföring och försäljning”, avslutar Videriksen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER