Bildkälla: Stockfoto

Den kompletta sammanställningen av fjolårets IPO:s – Hur gick det?

Den kompletta sammanställningen av fjolårets IPO:s – Hur gick det?

Inför det nya börsåret, som av allt annat att döma även det kommer att bjuda på en rad spännande börsintroduktioner, har vi sammanställt utfallet för fjolårets samtliga IPO:s. Framtiden är som vi vet alltid oviss, men genom att blicka bakåt kan placeraren med intresse för noteringar finna viktiga pusselbitar att väga in för kommande investeringsbeslut. För den som deltog i 2016 års samtliga IPO:s har utvecklingen både kortsiktigt och med en Buy & Hold-strategi hittills varit mycket gynnsam!

Börsvärlden fick idén till uppslaget via Nordens största aktieforum på Facebook, ”AKTIER”, där en Excel-sammanställning över noteringar presenterades i slutet av 2016. Vi kontaktade upphovsmannen, Oskar Lejonberg, som tog sig tid att uppdatera listan med resterande IPO:s under fjolåret och dessutom räkna om kursutvecklingen med slutdata till och med i måndags, 23 januari 2017. I beräkningen har vi endast tagit med de IPO:s som gick att teckna via Nordnet och totalt rör det sig om 79 bolag, vilket bör ge ett tillräckligt statistiskt underlag för våra beräkningar. Ett stort tack till Oskar för det ambitiösa arbetet!

Högt och lågt

I toppen av de bolagen med störst positiv kursutveckling under introduktionsdagen finner vi Raybased som steg med hela + 311 % under sin första handelsdag. Därefter återfinns Crunchfish med en uppgång om + 147 % och på tredje plats Cellink som handlades upp + 110 %.

Om vi istället utgår från den första handelsveckan så finner vi att åtta bolag mer än fördubblade sitt börsvärde under perioden, däribland Gapwaves (+ 130 %), AdderCare (+ 107 %), Invent Medic (+ 130 %) och Fastout (+ 125 %).

Bland förlorarna, baserat endast på den första handelsdagen, återfinns bolagen Real Holding, Enorma Pharma och Rethinking Care med kursnedgångar om -47 %, -39 % och -33 %.

Buy & Hold – Vinnare, förlorare och genomsnitt

Investeraren med långsiktigt ägande i fokus kan glädjas åt en medeluppgång på + 45 %, beräknat som kursskillnaden mellan teckningspriset fram tills i måndags, 23 januari 2017 för samtliga IPO:s i vår sammanställning. Detta kan ställas i relation till Stockholmsbörsen (OMXS30) som ökade med drygt + 5 % under 2016.

För Buy & Hold-aktören har totalt 13 bolag mer än fördubblat sitt börsvärde under perioden, flera av dessa långt mer därtill. Bland vinnarkorten återfinns Dividend Sweden (+ 460 %), Invent Medic (+ 377 %), Cellink (+ 193 %), Plejd (+ 215 %) och Raybased (+ 209 %). Av de 13 bolag som har kursdubblats eller mer hade samtliga utom två en positiv första handelsdag. G5 Sweden och Dividend är de undantag som lyckades vända en initial negativ kursrespons och göra storslagen comeback med kursuppgångar om + 169 % och + 460 % (från notering till och med 23 januari).

För aktören med kortsiktig placeringshorisont blev den genomsnittliga kursökningen + 14 % under den första handelsdagen och + 20 % under den första handelsveckan, för samtliga IPO:s i vår sammanställning.

Sammanfattning

I teorin har alltså ett deltagande i nyintroduktioner som genomsnitt visat sig vara mycket lönsamt, men fullt så enkelt är det tyvärr inte i praktiken. Om det hade vart möjligt att teckna respektive bolag med exakt lika belopp vid varje tillfälle kunde man enkelt tagit lika del vid varje listningsemission. Tyvärr riskerar man istället att få större tilldelning i de fall där täckningsgraden blev sämre och ingen, eller liten tilldelning vid de tillfällen där intresset blev stort och emissionen övertecknas rejält. Detta kan i praktiken innebära att man som investerare erhåller förhållandevis större positioner i de noteringar med sämre odds för initial kursrusning och mindre positioner i de bolag som övertecknas med hundratals procent (och med stor sannolikhet rusar under de inledande handelsdagarna).

Det finns självklart inga garantier för något av ovanstående, men det är en variabel som man bör ta hänsyn till. Oavsett påvisar vår sammanställning att klimatet för emissioner och börsintroduktioner av allt annat att döma ter sig väldigt hett och att man som placerare åtminstone i teorin har oddsen med sig för positivt utfall i genomsnitt vid deltagande i en kommande IPO. Du bör dock alltid göra en egen bedömning och väga in risk kontra reward.

Här finner du den kompletta sammanställningen i Excel-format.

Rättelse 2017-01-30: Uppgifter gällande Dividend Sweden har uppdaterats.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER