Bildkälla: Stockfoto

Detaljhandelsförsäljningen i Sverige sjönk i årstakt i april (uppdatering 2)

(Tillägg i hela nyheten)

Detaljhandelsförsäljningen i Sverige sjönk 6,5 procent i årstakt i april. Nedgången var mindre än vad som sågs i mars där siffran var reviderad till -10,8 procent från -11,6 procent. Sällanköpsvaruhandeln minskade på årsbasis med 8,3 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 4,5 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 2,8 procent i april jämfört med mars i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. I mars var månadsnedgången -1,5 procent (reviderat från -1,6). Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,7 procent.

Sverige, %april, 2023mars, 2023Reviderad
Försäljning i detaljhandel, YY-6,5-11,6-10,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER