Bildkälla: Stockfoto

Didner & Gerge Småbolag sjönk 1,7 procent i juli

Didner & Gerge Småbolag sjönk 1,7 procent i juli

Didner & Gerge Småbolag backade 1,7 procent under juli månad medan jämförelseindex var upp 1,9 procent. Hittills i år har fonden stigit 15,7 procent medan jämförelseindex har avancerat 27,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juli månad kom att präglas av rapportsäsongen som visade ovanligt stora utslag i aktiekursreaktionerna.

Fondförvaltarna ger en del kommentarer om de olika innehaven:

"Programvarubolaget Vitec blev månadens glädjeämne. Aktien värderades upp markant i spåren av en delårsrapport som visade på grundstyrkorna i Vitecs beprövade koncept."

"Även konsultbolaget Rejlers överträffade våra förväntningar. Rejlers har efter några tuffa år inlett en förbättringsresa där nytt ledarskap medfört förändringar som börjar ge avtryck i lönsamheten."

"Vi ser Recipharms rapport som ett steg i rätt riktning. Efter en period av svaga kassaflöden i spåren av kapacitetsexpansion sågs det nu ett avsevärt förbättrat kassaflöde."

"Lagercrantz rapport kom att bli en besvikelse relativt marknadens förväntningar, men vi fortsätter att glädjas över bolagets operationella utveckling."

"Husqvarnas försäljning understeg förväntningarna efter ett svagt kvartal för gräsklipparna där för höga lagernivåer hos återförsäljarna bidrog till svagheten. Fokus riktas dock mot kapitalmarknadsdagen i september där ett nytt marginalmål ska kommuniceras."

"Att Securitas lyckades förbätta marginalerna i Nordamerika kom i skymundan av en svagare utveckling i Europa."

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Husqvarna, Lagercrantz och Securitas med portföljvikterna 6,3, 6,2 respektive 5,5 procent.

Industrivaror & tjänster stod för 38,4 procent av allokeringen, följt av IT med 17,9 procent.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER