Bildkälla: Stockfoto

DNO rapporterar ebitda-resultat under förväntan – kapar budgeten för 2020 ytterligare

DNO rapporterar ebitda-resultat under förväntan – kapar budgeten för 2020 ytterligare

Det norska oljebolaget DNO redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.

Omsättningen steg 1,0 procent till 206 miljoner dollar (204). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 229.

Ebitda-resultat blev 135,1 miljoner dollar (107), väntat 141, med en ebitda-marginal på 65,6 procent (52,5).

Resultatet före skatt var -50,1 miljoner dollar (-15,7).

Resultatet efter skatt blev -39,4 miljoner dollar (-51,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 dollar (0,05).

Under kvartalet tyngdes DNOs siffror av det låga oljepriset och en nedskrivning på 40 miljoner dollar på tillgångar i Nordsjön.

DNO har kapat sin investeringsbudget för helåret 2020 med 35 procent, vilket motsvarar 350 miljoner dollar, för att skydda personal och verksamhet samt ha en kassa i respons mot coronapandemins påverkan.

Bolagets ordförande Bijan Mossavar-Rahmani beskriver i rapporten att DNO kommer vara ett av de första oljebolagen att accelerera verksamheten när marknaden återhämtat sig. Vidare säger han att DNO:s kostnader för att lyfta oljan är under 5 dollar per fat i Kurdistan vilket kommer ge bolaget starka kassaflöden när oljepriset återigen stiger.

DNO, MUSD Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 206 229 -10,0% 204 1,0%
EBITDA 135,1 141 -4,2% 107 26,3%
EBITDA-marginal 65,6% 61,6% 52,5%
Resultat före skatt -50,1 -15,7
Nettoresultat -39,4 -51,1
Resultat per aktie, USD -0,04 0,05

Konsensusdata från Factset

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER