Bildkälla: Stockfoto

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med SEK

Fritidsproduktsbolaget Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025.

Refinansieringen omfattar:
* Ett lån på 210 miljoner dollar med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 miljoner dollar med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
* Den revolverande kreditfaciliteten på 200 miljoner euro som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 miljoner euro med SEK, Svensk Exportkredit. Det är bolagets första lån med Svensk Exportkredit.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

Dometic är som tidigare kommunicerat fortsatt fokuserade på att hantera sitt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå målet för för nettoskuld i förhållande till ebitda på omkring 2,5 gånger.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER