Bildkälla: Stockfoto

Dubbla positiva nyhter från Atlantic Sapphire - Adrigo Small & Midcap L/S ökade 10,4 procent i januari

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S steg 10,4 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Bland fondens större innehav gav laxodlingsbolaget Atlantic Sapphire störst bidrag till avkastningen. Av de medelstora gav Veoneer, Kahoot och CDON också bra avkastning, uppger förvaltarna. I sin helhet hade fondens korta portfölj också en positiv inverkan på månadens utveckling.

"Rapporterna för det fjärde kvartalet har hittills liknat de för tredje kvartalet, stark marginalutveckling driven av kostnadsbesparingar och ökat kapacitetsutnyttjande. I huvudsak har det varit nordiska storbolag som rapporterat där ledningens kommentar om framtiden är tudelad; efterfrågan finns där men virusets påverkan försvårar prognosen framåt. Marknadens förväntningar inför Q4 har kommit upp signifikant i jämförelse med Q2 och Q3, varför rapportreaktionerna överlag har varit mer njugga mot tidigare kvartal", skriver Östlin och Eriksson.

Angående månadens nyheter bland portföljbolagen skriver förvaltarna att Atlantic Sapphire vid två tillfällen levererade positiva nyheter. Bolagets produkter, lax odlad på land under mycket kontrollerade former, säljs i butiker med en prispremie runt 30 procent, vilket förvaltarna uppger är långt över marknadens förväntningar. Enligt Östlin och Eriksson har bolaget även ambitionen att erhålla certifiering för organisk produktion, vilket de tror kommer stärka prisbilden och varumärket ytterligare. Utöver detta meddelade Atlantic Sapphire att de ökar Fas II från 10,000 ton till 15,000 ton.

Vad gäller bolag verksamma inom förnyelsebar energi menar förvaltarna att man under slutet av 2020 såg en kraftig uppvärdering i sektorn.

"En viss rekyl har skådats under andra halva av januari men fortsatt är förväntansbilden allt som oftast skyhög i dessa bolag. Vi har varit försiktiga till sektorn, ty vi gillar modesta förväntningar, men ett innehav sedan mer än ett år tillbaka är Azelio (energilagring) där resultat och kassaflöde skall ligga mer i närtid. Vi har dock tagit ned exponeringen i takt med kursuppgången men ser fram emot kommande år där volymproduktion väntas under andra halvåret 2021", skriver förvaltarna.

Fondens nettoexponering uppgick vid månadsskiftet till 41,5 procent.

Adrigo Small & Midcap L/S, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent10,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER