Bildkälla: Stockfoto

ECB bedömer räntehöjning 2022 som osannolikt, men kommer agera om nödvändigt - Lagarde

ECB-chefen Christine Lagarde säger att det är osannolikt att centralbanken kommer att höja styrräntan under 2022, men hon kommer inte tveka att vidta åtgärder för att bekämpa den förhöjda inflationsnivån så snart det visar sig nödvändigt.

- När villkoren för vår framåtriktade vägledning är uppfyllda kommer vi inte att tveka att agera, säger Christine Lagarde i en webcast-intervju med Reuters på fredagen.

ECB planerar att besluta om framtiden för stimulansåtgärderna vid nästa räntebesked den 16 december, då centralbanken även presenterar nya prognoser för ekonomisk tillväxt och inflation. ECB:s pågående coronarelaterade obligationsköpsprogram löper ut i slutet av mars 2022.

Lagarde säger att med nuvarande förhållanden förväntas nettoköpen i programmet sluta i tid. Vidare säger Lagarde att med tanke på den osäkerhet som ekonomin står inför, skulle hon föredra att inte göra långsiktiga åtaganden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER