Bildkälla: Stockfoto

ECB: Den höga inflationen kommer troligtvis ligga över målet under längre tid - protokoll

Inflationen är "alldeles för hög" och den kommer troligtvis att ligga över målet på 2 procent under en längre period. Det spår den Europeiska centralbanken enligt protokollet från räntemötet den 7-8 september, när styrräntan höjdes med 75 punkter till 1,25 procent.

Nedan följer några av slutsatserna från mötet:

* Ett stort antal medlemmar förespråkade höjningen på 75 punkter.

* Förväntningarna på inflationen förblev stabila och löneökningen var fortsatt måttlig, med få tecken på andrahandseffekter.

* Över hela prognoshorisonten förblev riskerna förknippade med den prognostiserade inflationsbanan uppåtriktade.

* Storleken på upprevideringen av personalinflationsprognosen för 2024 bedömdes inte vara tillräckligt stor för att kräva ett mer aggressivt svar.

* Den förväntade nedgången i den ekonomiska aktiviteten skulle inte räcka för att avsevärt minska inflationen.

* Utan en snabb minskning av penningpolitiken kan inflationstrycket orsakat av eurons försvagning förvärras.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER