Bildkälla: Stockfoto

Ecoclime: Höjd riktkurs till 20 kr/aktie efter stort förvärv - Carlsquare

Ecoclime förvärvar Miljöbelysning Sweden AB per 1 februari 2022 för enligt vår bedömning cirka 34 miljoner kronor, varav drygt 21 miljoner kronor betalas kontant och resten genom nyemitterade aktier i Ecoclime riktade till säljarna av bolaget. Genom förvärvet förbättras nyckeltalen för Ecoclime-aktien väsentligt. Koncernens samlade omsättning ökar till cirka 220 miljoner kronor proforma på 2021 års siffror och till cirka 290 miljoner kronor räknat från 1 februari 2022 (inklusive bedömd organisk tillväxt under kommande tolv månader).

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger ett effektivare energiutnyttjande i fastighetsbranschen med minskad klimatpåverkan. Det förvärvade bolaget har skaffat sig en stark ställning på den svenska bostadsrättsmarknaden med modulära LED-belysningar och kompatibla elbilsladdare. Bolaget har över 4000 kunder och är i stort sett rikstäckande i Sverige. Miljöbelysning har vuxit från 13 miljoner kronor i omsättning 2017 till 70 miljoner kronor 2021.

Rimligen borde detta ge Ecoclime möjligheter att i ökad utsträckning kunna sälja sina energibesparingslösningar till bostadsrättsföreningar, speciellt i samband med renoverings- och nyproduktion.

Nedan visas våra beräkningar av effekten av förvärvet på Ecoclimes intjäningsförmåga och värderingsnyckeltal. Som synes förbättras samtliga nyckeltal väsentligt som en följd av förvärvet.

Som en följd av de förbättrade värderingsnyckeltalen höjer vi vår riktkurs för Ecoclime-aktien från 17,1 kronor till 20 kronor per aktie i vårt Bas-scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER