Bildkälla: Stockfoto

Ecomb genomför företrädesemission och riktad nyemission

Industribolaget Ecomb har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 6,8 miljoner kronor och en riktad nyemission till investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal på 2,0 miljoner kronor. Det framgåra av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i bägge nyemissionerna är 45 öre per aktie. Bolaget kommer att tillföras 8,5 miljoner kronor efter emissionskostnader på 0,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Kapitaltillskottet ska användas för att
* Finansiera verksamheten i minst två år
* Vinna kontrakt i större projekt, till exempel konvertering av stora kolpannor till förnybara bränslen
* Expandera marknads- och försäljningsorganisationen på den nordiska marknaden
* Delfinansiera en demonstrationsanläggning av Ecotube-systemet i Kina
* Kapitalisera dotterbolaget Ocean Recycle och möjliggöra planerna på färdigställande av en demofarkost för mobil syresättning av övergödda sjöar och hav med döda och syrefria bottnar

Villkoren i företrädesemissionen är 4:5, vilket innebär att fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 45 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 30 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 1 december. Teckningstiden löper från 4 december till 18 december och handel med teckningsrätter sker den 4 deember till 16 december.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER