Bildkälla: Stockfoto

Edgeware släpper preliminär rapport som visar vinstfall

Edgeware släpper preliminär rapport som visar vinstfall

Edgeware släppte igår kväll en preliminär rapport för första kvartalet som visade stor nedgång i omsättning och resultat. Befarad kundförlust och engångskostnader bidrog också till resultatraset.

Edgewares nettoomsättning för första kvartalet 2018 beräknas uppgå till cirka 48,4 miljoner kronor med en bruttomarginal på 66,7 procent, jämfört med 68,7 miljoner och 76,2 procent för motsvarande period 2017. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår därmed till cirka -11,5 miljoner kronor (13,0).

"Marknaden i alla regioner var avvaktande och det saknades generellt stora beställningar från våra största kunder under första kvartalet 2018. Detta, i kombination med att första kvartalet normalt är ett säsongsmässigt svagare kvartal på vår marknad, påverkade kvartalet negativt", skriver bolaget.

Kundförlust och engångskostnader.

"Dessutom påverkades bruttomarginalen på 66,8 procent, negativt av en befarad kundförlust (1,8 miljoner kronor). Vår underliggande starka produktbruttomarginal ligger dock i nivå med föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet är även belastat med engångskostnader avseende omstrukturering av försäljningsorganisationen (1,4 miljoner kronor). Kombinationen av låga intäkter och lägre bruttomarginal resulterade i en förlust för kvartalet", skriver bolaget.

Bolaget vidtar nu åtgärder.

"Vi vidtar nu flera åtgärder, inklusive lanseringen av en ny försäljningsorganisation, för att ändra den negativa trenden och återgå till tillväxt. Under det senaste året har vi lanserat flera nya produkter och vi har nu en bredare produktportfölj att erbjuda marknaden. Vi ser fortsatt nya möjligheter i alla regioner och vi tog nyligen vår första order i Kina."

"Samtidigt som vi är mycket besvikna över resultatet för första kvartalet och den svaga starten på 2018, är vi trygga med vår affärsmodell och vi planerar för en ensiffrig tillväxt för helåret. Vi ser underliggande tillväxt på marknaden och vi anpassar vår affärsverksamhet för att effektivt fånga dessa möjligheter" säger Karl Thedéen, vd för Edgeware.

Den fullständiga rapporten kommer att publiceras den 4 maj.

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER