I samarbete med EG7

EG7 redovisar omsättningstillväxt om nästan 1000 %

Den globala koncernen EG7 har nyligen släppt sin delårsrapport för det första kvartalet 2020. VD och medgrundare Robin Flodin sammanfattar det gångna kvartalet och uttalar sig om framtidsutsikterna:

Under det första kvartalet 2020 har vår nettoomsättning vuxit med nästan 1000 % från 14,8 Mkr till 155,5 Mkr på koncernnivå i förhållande till samma kvartal 2019. Under början av året har vi också genomfört en nyemission och kunnat välkomna Dan Sten Olsson med familj som nya huvudägare i EG7. Vi har en spännande tid framför oss med över 20 spelprojekt i pipelinen för spelutvecklingsdelen och över 40 planerade marknadsföringskampanjer för Petrol. Minst 6 förlagda spel släpps under andra halvåret 2020.

Tillförts 119 Mkr

Intresset för EG7 har visat sig vara mycket stort. Vi har nyligen slutfört en riktad nyemission som tillför koncernen cirka 119 Mkr. Detta ger oss en stor trygghet och stabilitet samtidigt som det skapar goda förutsättningar för ytterligare stark tillväxt.

Vi välkomnar också Dan Sten Olsson med familj tillsammans med Erik Nielsen som nya storägare i koncernen. Nielsen tar också plats i styrelsen och bidrar enormt med sin gedigna erfarenhet inom både spel- och finansbranschen. I den senaste emissionen deltog även flertalet internationella samt inhemska institutionella aktörer.

Covid-19

Covid-19 har slagit hårt mot världsekonomin. Vi följer kontinuerligt läget och har vidtagit flera åtgärder för att följa de regler och riktlinjer som gäller i de länder där vi verkar. Det är i dessa tider som det blir än mer tydligt att vår diversifierade affärsmodell skapar stabilitet i intäkterna. Våra anställda är vana vid att arbeta på distans och vi har virtuella nätverk på plats för att kunna hantera en situation av denna typ.

Generellt ser efterfrågan för spel en uppåtgående trend och särskilt under dessa tider främjar det oss. Fysisk speldistribution kan bli negativt påverkad men framgången under året för vår förläggarverksamhet bygger främst på digital distribution vilket gynnas av rådande förhållanden.

Vår marknadsföringsenhet Petrol ser en förskjutning i de externa projekten från det andra till tredje kvartalet i samband med att lanseringen av flertalet speltitlar skjuts framåt vilket kommer att påverka koncernens resultat. Samtidigt använder vi Petrol för att fokusera på interna projekt och bygga en god varumärkesgrund för det växande antalet egenutvecklade titlar.

Robin Flodin, VD och medgrundare

Uppdatering av spel-pipeline

Flertalet spellanseringar som planerades till Q2 2020 för Sold Out har nu förskjutits till Q3 2020 vilket är ett kvartal då sex titlar planeras lanseras.

Sold Out har signerat flertalet nya titlar och lanseringsdatum har satts till sommaren 2020 för No Straight Roads och Radical Rabbit Stew.

Vi har också både offentliggjort och presenterat gameplay för vår egen titel EvilvEvil, tidigare känt som Project Osiris. Vi har också presenterat Minimal Affect, tidigare Project Anubis, en humoristisk titel med en intressant grafisk stil. Lanseringsdatum för Westmark Manor är satt till sommaren 2020, mer information om titeln ’83 har presenterats och Rising Storm 2: Vietnam som utvecklades av Antimatter Games har sålt över 1 miljon exemplar.

Framtidsutsikter

Under det första kvartalet 2020 har vi framgångsrikt integrerat vårt senaste förvärv Sold Out i koncernen och tagit många viktiga steg mot att bygga en diversifierad och stabil bolagsgrupp. Kombinationen av en ännu starkare kassa, outnyttjade kreditlinor och ett större M&A-team som är involverade i flertalet dialoger gör att vi ser goda förutsättningar för ytterligare förvärv under året. Vi märker att förvärven av Sold Out och Petrol har ökat intresset märkbart att ansluta till vår grupp.

Vi ser att betydande intäkter som förväntades under kvartal 2 har förflyttats till andra halvåret 2020. Vår långsiktiga strategi påverkas dock inte av Covid-19 och redan nu satsar vi hårt på att lägga grunden för lönsamhet där vi har som ambition att ha ett lönsamt bolag och dessutom stor uppsida med större spelsläpp. Det är med stort fokus och entusiasm jag och mitt team på EG7 fortsätter att sträva mot att bli en ledande aktör med god lönsamhet inom spelbranschen.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med EG7. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser