Bildkälla: Stockfoto

Electra Gruppen drar tilbaka utdelningsförslaget till årsstämman

Electra Gruppen drar tilbaka utdelningsförslaget till årsstämman

Aktieägarna i Electra Gruppen kallas till årsstämma den 25 juni i Kalmar.

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen
kommunicerar att trots att bolagets resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess finansiella
ställning skulle medge ett förslag till stämman att besluta om utdelning enligt tidigare lämnat förslag på 3,25 kronor per aktie, väljer styrelsen att inte föreslå någon utdelning. Syftet är att försäkra sig om att bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämras.

Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten i syfte att hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses föreligga.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande fem styrelseledamöter.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER