Bildkälla: Stockfoto

Electra Gruppen: Fusion med Elon Group skapar en storspelare - Analysguiden

Electra Gruppen går samman med Elon Group och skapar en koncern med en omsättning på drygt 6 miljarder. Analysguiden ser positivt på fusionen.

Drygt sex miljarder i omsättning i ny koncern
Morgonens pressmeddelande från Electra Gruppen innehöll positiva nyheter där Electra Gruppen och Elon Group träffat en överenskommelse innebärande att företagen slås samman till en ny koncern med en sammanlagd omsättning på drygt sex miljarder kronor, vilket skall jämföras med Electra Gruppens cirka två miljarder kronor.

Samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission. Efter transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna (och röster). Den nya koncernen kommer att erbjuda produkter och tjänster genom fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden. Transaktionen skall godkännas av berörda myndigheter men vi ser inga hinder att transaktionen kommer att genomföras. Tran saktionen beräknas genomföras under första halvåret 2022.

Beräknat på perioden 1 oktober 2020 till sista september 2021 uppgår det beräknade proforma underlaget till närmare 6,2 miljarder kronor med ett Ebitda-resultat på 200 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 3,2 procent.

Prognoser intakta till nytt proforma offentliggörs
Med anledning av morgondagens nyheter ser vi positivt på kommande sammanslagning. Vi avvaktar dock fler detaljer kring sammanslagningen innan vi gör ändringar i prognoserna för den nya koncernen från och med publicerat datum under första halvåret 2022. Bokslutskommuniké för Electra Gruppen beräknas den 8 februari 2022 och vi förväntar oss mer information efter detta datum.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER