Bildkälla: Stockfoto

Elisa ökar vinsten och höjer prognosen

Finska teleoperatören Elisa redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade. Operatören höjer även sin prognos något.

Omsättningen steg 6,0 procent till 496 miljoner euro (468). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 489,1.

Ebitda-resultat blev 186 miljoner euro (180), väntat 186,8, med en ebitda-marginal på 37,5 procent (38,5).

Rörelseresultatet blev 121 miljoner euro (112). Rörelsemarginalen var 24,4 procent (23,9).

Resultatet före skatt var 118 miljoner euro (108).

Resultat per aktie hamnade på 0,60 euro (0,55), vilket är 1,7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,59.

Elisa uppger att den finska konkurrenssituationen fortsatt är hård. Intäkterna väntas nu vara något högre under 2021, jämfört med 2020. Ebitda-resultatet, jämförbar nivå, väntas bli något högre än i fjol. Tidigare prognos var i linje med eller något högre än fjolåret.

Elisa, MEURQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Nettoomsättning496489,11,4%4686,0%
EBITDA186186,8-0,4%1803,3%
EBITDA-marginal37,5%38,2%38,5%
Rörelseresultat1211128,0%
Rörelsemarginal24,4%23,9%
Resultat före skatt1181089,3%
Resultat per aktie, EUR0,600,591,7%0,559,1%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER