Bildkälla: Stockfoto

Elisa rapporterar ungefär i linje med förväntat

Finska teleoperatören Elisa redovisar en omsättning och resultat som var ungefär i linje med förväntat under första kvartalet.

Omsättningen steg 3,0 procent till 482 miljoner euro (468). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 479,8.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 170 miljoner euro (166), väntat 170,9, med en justerad ebitda-marginal på 35,3 procent (35,5).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner euro (99). Rörelsemarginalen var 21,2 procent (21,2).

Resultatet före skatt var 99 miljoner euro (95).

Justerat resultat per aktie blev 0,51 euro (0,49), vilket är 2,0 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,50.

Elisa räknar med att intäkterna under 2021 blir något högre än under 2020. Justerat ebitda-resultat bedöms bli på samma nivå eller något högre jämfört med förra året. Investeringarna förväntas uppgå till högst 12 procent av intäkterna.

Elisa, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning482479,80,5%4683,0%
EBITDA, justerat170170,9-0,5%1662,4%
EBITDA-marginal, justerad35,3%35,6%35,5%
Rörelseresultat102993,0%
Rörelsemarginal21,2%21,2%
Resultat före skatt99954,2%
Resultat per aktie, justerat, EUR0,510,502,0%0,494,1%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER