Bildkälla: Stockfoto

Elkems resultat minskade rejält

Norska industrikoncernen Elkem redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten minskade men inkom högre än väntat.

Omsättningen sjönk 18,4 procent till 7 961 miljoner norska kronor (9 755). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 160. Omsättningen var i linje med föregående kvartal.

Ebitda-resultatet blev 721 miljoner norska kronor (1 565), väntat 629,2, med en ebitda-marginal på 9,1 procent (16,0).

Rörelseresultatet blev 114 miljoner norska kronor (1 025). Rörelsemarginalen var 1,4 procent (10,5).

Resultatet efter skatt blev -414 miljoner norska kronor (983), analytikerkonsensus -38.

Elkem vittnar om utmanande marknadsförhållanden.

"Försäljningspriserna på råvaror har förbättrats under kvartalet, men efterfrågan är fortfarande svag. Det finns tecken på återhämtning, men osäkerheten är fortfarande betydande", skriver bolaget i rapporten.

Elkems expansion i Kina kommer att påbörjas i maj, men den finansiella påverkan är begränsad i det andra kvartalet.

Elkem, MNOKQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning7 9618 160-2,4%9 755-18,4%
EBITDA721629,214,6%1 565-53,9%
EBITDA-marginal9,1%7,7%16,0%
Rörelseresultat1141 025-88,9%
Rörelsemarginal1,4%10,5%
Nettoresultat-414-38983
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER