Bildkälla: Stockfoto

Eltel minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Eltel minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Teleinstallationsbolaget Eltel redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 euro.

Omsättningen sjönk 15,7 procent till 278,9 miljoner euro (330,9).

Operativt ebita-resultat var -14,9 miljoner euro (2,9).

Rörelseresultatet blev -13,7 miljoner euro (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -11,8 miljoner euro (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 euro (-0,02).

"Eltels resultat detta kvartal blev emellertid negativt på grund av tre huvudsakliga faktorer: lägre volymer, omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar", säger vd Casimir Lindholm i en kommentar.

Eltel föreslår ingen utdelning (0).

Likvida medel uppgick till 65,2 miljoner euro (53,4).

Eltel, MEUR Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 278,9 330,9 -15,7%
Rörelseresultat -13,7 -0,2
Nettoresultat -11,8 -3,3
Resultat per aktie, EUR -0,08 -0,02
Likvida medel 65,2 53,4 22,1%
Utdelning per aktie, EUR 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER