Bildkälla: Stockfoto

Eltel minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Teleinstallationsbolaget Eltel redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 euro.

Annons

Omsättningen sjönk 15,7 procent till 278,9 miljoner euro (330,9).

Operativt ebita-resultat var -14,9 miljoner euro (2,9).

Rörelseresultatet blev -13,7 miljoner euro (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -11,8 miljoner euro (-3,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 euro (-0,02).

"Eltels resultat detta kvartal blev emellertid negativt på grund av tre huvudsakliga faktorer: lägre volymer, omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar", säger vd Casimir Lindholm i en kommentar.

Eltel föreslår ingen utdelning (0).

Likvida medel uppgick till 65,2 miljoner euro (53,4).

Eltel, MEURQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning278,9330,9-15,7%
Rörelseresultat-13,7-0,2
Nettoresultat-11,8-3,3
Resultat per aktie, EUR-0,08-0,02
Likvida medel65,253,422,1%
Utdelning per aktie, EUR00
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser