Bildkälla: Stockfoto

Embracer föreslår nyval av Cecilia Driving som styrelseledamot

Aktieägarna i gamingbolaget Embracer kallas till årsstämma onsdagen den 21 september i Karlstad.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Huvudägaren Lars Wingefors ägarbolag föreslår nyval av Cecilia Driving som styrelseledamot. Hon är finanschef i Biovica och styrelseledamot i Ovzon. Ulf Hjalmarsson har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Kicki Wallje-Lund och av styrelseledamöterna David Gardner, Jacob Jonmyren, Matthew Karch, Erik Stenberg och Lars Wingefors.

Vidare föreslås att stämman beslutar att inrätta en valberedning.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER