Bildkälla: Stockfoto

Emissionsgaranter tog stor andel i Aptahems företrädesemission som tecknades till 80 procent

Forskningsbolaget Aptahems företrädesemission av units på 61,8 miljoner kronor tecknades till
36 procent med stöd av uniträtter och till 4 procent utan stöd av uniträtter. Vidare tecknades 40 procent av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till 80 procent och Aptahem tillförs 49,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 9,7 miljoner kronor, varav kostnader för garanter uppgår till 4,8 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aptahem emitterar 41,21 miljoner nya aktier och har därefter 118,42 miljoner aktier utestående. Bolaget emitterar även 30,91 miljoner teckningsoptioner TO 7.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER