Bildkälla: Stockfoto

Enad Global 7 minskar omsättning och resultat - 2024 väntas bli övergångsår

Spelutvecklingsbolaget Enad Global 7 redovisar minskande omsättning och resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 15,4 procent till 473,1 miljoner kronor (559,0). Den organiska försäljningstillväxten var -15,6 procent (-4,6).

Ebitda-resultatet blev 99,4 miljoner kronor (177,6), med en ebitda-marginal på 21,0 procent (31,8).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 98,2 miljoner kronor (178,9), med en justerad ebitda-marginal på 20,8 procent (32,0).

Rörelseresultatet blev 45,2 miljoner kronor (-184,2), med en rörelsemarginal på 9,6 procent.

Justerat rörelseresultat blev 43,9 miljoner kronor (130,4), med en justerad rörelsemarginal på 9,3 procent (23,3).

Resultatet före skatt var 34,2 miljoner kronor (-180,9).

Resultatet efter skatt blev 56,4 miljoner kronor (-89,5).

Resultat per aktie hamnade på 1,12 kronor (-1,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 100,7 miljoner kronor (114,3).

Bolaget uppger att 2024 förväntas bli ett övergångsår tills att de nya tillväxtinitiativen börjat att generera intäkter under andra halvåret och framåt. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats, och baserat på nuvarande trender förväntar sig bolaget en nettoomsättning på cirka 1,8 miljarder kronor och en ebitda-marginal på 22-25 procent under 2024.

Under 2023 som helhet landade omsättningen på cirka 2,05 miljarder kronor.

Enad Global 7 har tidigare kommunicerat ett mål att nå en omsättning och justerad ebitda på 3 miljarder respektive 1 miljard kronor 2026.

Enad Global 7, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning473,1559,0-15,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent-15,6-4,6
EBITDA99,4177,6-44,0%
EBITDA-marginal21,0%31,8%
Justerat EBITDA98,2178,9-45,1%
Justerad EBITDA-marginal20,8%32,0%
Rörelseresultat45,2-184,2
Rörelsemarginal9,6%
Justerat rörelseresultat43,9130,4-66,3%
Justerad rörelsemarginal9,3%23,3%
Resultat före skatt34,2-180,9
Nettoresultat56,4-89,5
Resultat per aktie, kronor1,12-1,01
Kassaflöde från löpande verksamhet100,7114,3-11,9%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER