Bildkälla: Stockfoto

Entain höjer bud på Enlabs till 53 kronor per aktie (40)

Budguvaren Entain lade genom dotterbolaget Bwin Holdings den 7 januari ett uppköpsbud på samtliga aktier i bettingbolaget Enlabs på 40 kronor per aktie. Entain har idag beslutat att höja uppköpsbudet till 53 kronor per aktie. Det höjda erbjudandevederlaget är slutligt och kommer inte att höjas av Entain. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Entain är världsledande inom sportbetting och spelunderhållning, med en vision att revolutionera branschen och skapa den mest spännande och trygga upplevelsen för alla kunder. I en hårt reglerad och konkurrensutsatt bransch, där konsolidering är en tydlig trend, kan Entain tillhandahålla de skalfördelar och den plattform som krävs för att säkerställa Enlabs långsiktiga tillväxt, och vi är övertygade om att Entain kommer att vara ett bra hem för Enlabs, dess medarbetare och kunder. Det är mot denna bakgrund som vi har beslutat att lämna ett slutligt erbjudande om 53 kronor, vilket möjliggör för Enlabs samtliga aktieägare att realisera sitt innehav till en mycket attraktiv värdering. Vi är mycket glada att aktieägare som representerar runt 51 procent av det totala antalet aktier ovillkorligt har accepterat erbjudandet och vi uppmanar övriga aktieägare att göra detsamma senast den 18 mars, kommenterar Rob Wood, finanschef och vice vd i Entain.

Aktieägare motsvarande 8,7 procent av aktierna har den 28 februari oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det höjda erbjudandet. Dessa aktieägare är Alta Fox Capital, Hans Isoz, Jimmy Jönsson, Topline Capital, Ludwig Pettersson och Giwdul Invest.

Därtill har aktieägare som innehar sammanlagt 42,2 procent av aktierna i Enlabs tidigare åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Genom de ytterligare oåterkalleliga åtagandena som lämnats den 28 februari, har aktieägare som innehar totalt 35,64 miljoner aktier i Enlabs, vilket motsvarar 51,0 procent av det totala antalet aktier i Enlabs, åtagit sig att acceptera det höjda erbjudandet.

Aktieägare som redan lämnat in sina aktier i erbjudandet kommer automatiskt att få del av det höjda erbjudandevederlaget utan att vidta någon ytterligare åtgärd. Acceptfristen har förlängts till den 18 mars, vilket offentliggjordes av Entain den 11 februari.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER