Bildkälla: Stockfoto

EQL Pharma: Ökad lanseringstakt ger köpläge - Analysguiden

Vi ser goda förutsättningar för stark tillväxt de kommande åren för EQL Pharma.

Ett mellankvartal med stark lönsamhet

EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för tredje kvartalet 2020/21 på 29,6 miljoner kronor, jämfört med 20,9 miljoner kronor för andra kvartalet 2019/20. Det ger en ökning 41 procent från föregående år. En del av ökningen är hänförlig till intäkter av engångskaraktär, justerat för dessa uppgick försäljningen till 23,4 miljoner kronor, en ökning motsvarande 13 procent från föregående år. Under kvartalet erhölls också ytterligare en order på förbrukningsartiklar från en sjukhusregion. Bolagsledningen bedömer att större delen av dessa intäkter kommer att tillfalla räkenskapsårets fjärde kvartal, där en mindre del eventuellt spiller över på första kvartalet 2021/22. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,4 miljoner kronor, att jämföra med föregående års rörelseresultat på 1,6 miljoner kronor.

Ett steg närmre utlandsexpansion

Bolagsledningen kommunicerar återigen positiva tongångar kring utlandsexpansionen. Bland annat noteras bättre förståelse för marknadspotentialen, samt vilka produkter som är gångbara för en mer direkt respektive indirekt försäljningsmodell. Vår generella tolkning är att expansionsarbetet löper på bra. En viktig pusselbit har också lagts på plats genom tillsättandet av en Chief Commercial Officer som kommer att vara en nyckelperson med tydligt fokus mot expansionsarbetet. Utlandsexpansionen är en viktig strategisk tillväxtdimension som behöver falla på plats för att nå bolagets högt ställda målsättningar.

Attraktiv potential

Vi ser positivt på bolagets förutsättningar för tillväxt. Den större delen av pipelinen kommer med största sannolikhet att lanseras fram till och med räkenskapsåret 2022/23. Vi prognostiserar en försäljning motsvarande 274 miljoner kronor i vårt bullscenario och en rörelsemarginal på 17 procent. Om scenariot utspelar sig vi en attraktiv uppsida med en riktkurs på 57 kronor per aktie, motsvarande 6 gånger EV/Sales och 35 gånger EV/EBIT.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER