Bildkälla: Stockfoto

Ericssons styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i telekomleverantören Ericsson kallas till årsstämma tisdagen den 30 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,00 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1 krona per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson, Nora Denzel, Börje Ekholm, Eric A. Elzvik, Kurt Jofs, Ronnie Leten, Kristin S. Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg. Omval föreslås av Ronnie Leten som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt rörligt ersättningsprogram för 2021 för koncernledningen och en resultatplan för högre chefer för 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER