Bildkälla: Stockfoto

Ett nyval föreslås till styrelsen i Orezone

Ett nyval föreslås till styrelsen i Orezone

Aktieägarna i prospekteringsbolaget Orezone kallas till årsstämma den 28 juni på Arlanda.

Aktieägare som representerar 17 procent av rösterna föreslår omval av styrelseledamöterna
Claes Lindqvist, Otto Persson, Lars Blixt och Martin Liljestrand samt nyval av Jan-Olof Arnbom som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Claes Lindqvist.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 178 miljoner och högst 712 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande högst 90 miljoner nya aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER