Bildkälla: Stockfoto

EU-kommissionen presenterar verktygslåda med åtgärder i energikrisen

EU-kommissionen har antagit ett meddelande om energipriser för att hantera den exceptionella ökningen av de globala energipriserna, som förväntas hålla i sig under vintern, och för att hjälpa Europas invånare och företag, skriver kommissionen i ett pressmeddelande.

Meddelandet innehåller en verktygslåda som EU och medlemsländerna kan använda för att hantera den direkta inverkan av de nuvarande prisökningarna och för att ytterligare stärka resiliensen mot framtida chocker.

- Ökade globala energipriser innebär en stor oro för EU, säger EU:s energikommissionär Kadri Simson medan hon presenterar verktygslådan. När vi nu är på väg ur pandemin och påbörjar den ekonomiska återhämtningen är det viktigt att skydda ekonomiskt utsatta konsumenter och stödja europeiska företag. Kommissionen hjälper medlemsländerna att införa åtgärder i närtid för att minska inverkan på hushåll och företag i vinter. Samtidigt fastställer vi andra åtgärder på medellång sikt för att säkerställa att vårt energisystem är mer resilient och mer flexibelt så att det genom hela omställningen kan stå emot eventuella framtida svängningar. Den nuvarande situationen är exceptionell - den inre energimarknaden har fungerat väl under de senaste tjugo åren. Men vi måste försäkra oss om att den fungerar väl även i framtiden. Vi måste nå våra mål för den europeiska gröna given, främja vårt energioberoende och uppfylla våra klimatmål.

Nationella åtgärder i närtid inbegriper akut inkomststöd till hushåll, statligt stöd till företag och riktade skattesänkningar. Kommissionen kommer också att stödja investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, utforska möjliga åtgärder för energilagring, energiinköp och reservlager av gas, och utvärdera den nuvarande utformningen av elmarknaden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER