Bildkälla: Stockfoto

Euroafrica vill göra företrädesemission av units om runt 43,8 miljoner kronor

Plattforms- och mediabolaget Euroafrica ska göra en företrädesemission av units om cirka 43,8 miljoner kronor före kostnader, framgår det av ett pressmeddelande.

Emissionen kommer bestå av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

"I syfte att tillse Nasdaqs krav gällande rörelsekapital, som en del av det Omvända Förvärvet, för kommande tolv månader, stödja fortsatta utveckling av produktportföljen och adressera befintlig skuldstruktur så avser styrelsen I Euroafrica att genomföra Företrädesemissionen", skriver Euroafrica.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, teckningsåtaganden, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden.

Den som på avstämningsdagen den 6 augusti 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Euroafrica erhåller en uniträtt för varje aktie i bolaget. En uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en unit. En unit består av fyra nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningskursen per unit uppgår till 0,12 kronor, motsvarande 0,03 kronor per aktie.

Teckningsperioden kommer pågå från den 8 augusti till och med den 22 augusti.

Emissionen är även villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner det omvända förvärvet av Deversify samt ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER