Bildkälla: Stockfoto

Eurocon vänder till vinst i fjärde kvartalet, orderingången ökade något

Teknikkonsulten Eurocon vänder till vinst i det fjärde kvartalet trots ett omsättningstapp under perioden, jämfört med 2019. Bolaget föreslår en utdelning på 0,20 kronor (0).

Omsättningen sjönk 0,9 procent till 64,7 miljoner kronor (65,3).

Ebita-resultat blev 3,0 miljoner kronor (-2,0), med en ebita-marginal på 4,6 procent.

Rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor (-2,4), med en rörelsemarginal på 4,2 procent.

Resultatet före skatt var 2,6 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (-1,4), och per aktie 0,04 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,4 miljoner kronor (-6,6).

"Efter fallande efterfrågan och uppskjutna projekt under nästan hela 2020 upplevde vi att orderingången ökade något i sista kvartalet och vi fick ett antal nya uppdrag. Detta medförde att vi avslutade alla korttidspermitteringar i koncernen från sista november. Vi är dessutom involverade i flera uppdrag där investeringsbesluten kan komma att fattas under första eller andra kvartalet 2021", säger vd Peter Johansson och fortsätter.

"Vi behöver komma en bit längre in i det nya året för att kunna göra en mer detaljerad bedömning för hur befintliga och nya uppdrag kommer att utvecklas. Vi tror dock att beläggningen kommer att öka under kommande kvartal även om det just nu är svårt att bedöma takten i förbättringen. Det avgörs till stor del av pandemins utveckling".

Inom segment Produktförsäljning har bolaget fått ett antal mindre uppdrag men de större investeringarna fortsätter att förskjutas framåt i tiden, uppger Eurocon-chefen.

Eurocon, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning64,765,3-0,9%
EBITA3,0-2,0
EBITA-marginal4,6%
Rörelseresultat2,7-2,4
Rörelsemarginal4,2%
Resultat före skatt2,6-1,7
Nettoresultat1,9-1,4
Resultat per aktie, kronor0,04-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet2,4-6,6
Utdelning per aktie, kronor0,200,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER