Bildkälla: Stockfoto

Exeotech har tagit in 1,6 miljoner kronor i riktad emission

Livsmedelsbolaget Exeotech har genomfört en riktad emission om totalt 200 miljoner aktier till kurs 0,008 kronor, vilket motsvarar slutkursen på NGM per den 12 juni. Emissionen tillför cirka 1,6 miljoner kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Annons

Emissionen uppges ha genomförts för att dels underlätta, dels påskynda, tillväxten i bolagets livsmedelsverksamhet. Emissionslikviden kommer framförallt att gå till LPES Foods, Vita Delicious och Österhagen glass.

Exeotech uppger att LPES Foods livsmedelsgrossistverksamhet i Sverige under årets fem första månader har ökat sin omsättning med cirka 37 procent. I maj ökade omsättningen med 16 procent och bolaget uppnådde för första gången positivt resultat.

"För att kunna hantera den starka tillväxten behöver bolaget tillföras ytterligare rörelsekapital samt genomföra ett antal kapacitetshöjande investeringar. Detsamma gäller för systerbolaget Vita Delicious som uppvisar god tillväxt och positivt resultat för hela perioden. Även här finns behov av att stärka rörelsekapitalet", uppger Exeotech.

Österhagen glass, som uppges uppvisa god tillväxt men fortsatt negativt resultat, står nu i begrepp att ingå avtal med ett antal externa glasskiosker. Dessa avtal kommer enligt bolaget att högst väsentligt öka försäljningen och förbättra resultatet men ställer samtidigt krav på ökat rörelsekapital och kapacitetshöjande investeringar.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser