Bildkälla: Stockfoto

Exsitec ökar omsättning men minskar rörelseresultat under Q4

IT-konsultbolaget Exsitec redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade också resultatet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 19,0 procent till 188 miljoner kronor (158). Den organiska tillväxten var 4 procent.

Justerat ebita-resultat blev 28,0 miljoner kronor (25,0).

Rörelseresultatet blev 18,0 miljoner kronor (18,8), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (11,9).

Resultatet före skatt var 15,9 miljoner kronor (17,9).

Resultatet efter skatt blev 12,1 miljoner kronor (13,4), en minskning med 9,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,75 kronor per aktie (1,5). Totalt uppgår den föreslagna utdelningen till 22,6 miljoner kronor vilket är 40 procent av 2022 års resultat efter skatt.

Mot bakgrund av att bolaget ändrar redovisningsprincip till IFRS har styrelsen också ändrat sin utdelningspolicy. Den nya policyn innebär att Exsitecs målsättning är att dela ut 40 procent av resultatet efter skatt med hänsyn taget till bolagets finansiella ställning, kapitalstruktur och framtida tillväxtmöjligheter.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 30,2 miljoner kronor (26,4).

"Vi har under året valt att avstå från en del större förvärv. Bakgrunden till detta är dels den större osäkerheten i omvärlden men även en svårighet att hitta en prisnivå som fungerar för både köpare och säljare. Vårt goda kassaflöde använder vi till att stärka våra finanser och vi räknar med att under 2023 prioritera organisk tillväxt och lönsamhet, men även genomföra selektiva förvärv", skriver Exsitecs vd, Johan Kallblad.

Exsitec, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning18815819,0%
EBITA, justerat28,025,012,0%
EBITA-marginal, justerat14,9%15,8%
Rörelseresultat18,018,8-4,3%
Rörelsemarginal9,6%11,9%
Resultat före skatt15,917,9-11,2%
Nettoresultat12,113,4-9,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet30,226,414,4%
Utdelning per aktie, kronor1,751,516,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER