Bildkälla: Stockfoto

Fastout redovisar små förändringar

VR- och drönarbolaget Fastout redovisar oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visar på små förändringar.

Omsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,4). Totala intäkter var 1,7 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

"FastOut påverkas precis som många andra företag av pandemins effekter. Inte minst då vi har verksamhet i hårt drabbade länder som t ex Spanien, med hårda nedstängningar av samhället. För FastOut ger bostadsmarknaden en blandad bild. I Sverige är aktiviteten god och vi ser ett ökat intresse igen. Samtidigt står flera länder nästan stilla. Planerade samarbeten och bearbetning av kunder har inte kunnat genomföras som önskat. Trots det är vi mer positiva än på länge och har ett produktutbud och förutsättningar som gör att vi snart kan skala upp snabbt och lönsamt", skriver vd Håkan Lindgren i rapporten.

Fastout-chefen skriver vidare att bolaget inte visar upp den tillväxt som man önskat på grund av pandemin. Resurser har istället lagts på en fortsatt utveckling av teknikplattformen.

"Vi ser positivt på det närmaste året med förväntade lättnader och ökad aktivitet och därmed ökad försäljning för FastOut, inte minst med styrkan i en färdig och förbättrad plattform. Kundnöjdheten är mycket god och mäklarkontor konstaterar att deras totalerbjudande blir starkare och bättre med FastOuts plattform", skriver Fastout-chefen som också uppger att man medvetet hållit tillbaka intensiteten i försäljningen.

"Men vi har använt tiden väl med utveckling och effektivisering. Därför vet vi att skalbarheten, och lönsamheten i vår affär, är god när aktiviteten tar fart", fortsätter han.

Fastout, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning1,41,40,0%
Rörelseresultat-0,10,1
Rörelsemarginal7,1%
Resultat före skatt-0,10,1
Nettoresultat-0,10,1
Resultat per aktie, kronor0,000,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER