Bildkälla: Stockfoto

Fem snabba frågor till Edvard Hall VD på Bioextrax

Fem snabba Här ställer vi fem snabba frågor till intressanta bolag. Alla får samma frågor som belyser det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu.

1.Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

2020 representerade för oss en övergång från R&D-fas till kommersiell fas. Vi kommer dock fortsatt att vara ett innovativt bolag som lägger mycket resurser på utveckling och patentarbete, men 2021 och de kommande åren är vår huvudfokus en bred och global kommersialisering av våra olika teknologier.

2. Hur ser eran vision ut?

Vår vision är att radikalt transformera de industrier till vilka Bioextrax teknologier erbjuds. Vi gör detta genom att drastiskt sänka produktionskostnaderna och de miljömäs­siga effekterna från respektive industri. 

 Vi ska på ett konkret vis bidra till omställningen till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi.

3. Vilka är era största utmaningar?

Efterfrågan från potentiella kunder på initiala test, mer formaliserade utvärderingsprojekt och inledning av kommersiella relationer har under det senaste halvåret ökat snabbare än vi kunde förutspå, och vi ser ingen avmattning av kundintresset. En utmaning för oss är att leverera till dessa olika projekt, vilket vi löser med ökad prioritering samt resursförstärkningar.

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest? 

På företagsnivå är det

  1.  vårt starka teknologiledarskap
  2.  våra godkända patent och inlämnade patentansökningar samt
  3.  den mycket stora ökningen av kundprojekt som syftar till kommersialisering.

På makronivå är det en större medvetenhet om de negativa miljö- och klimateffekterna framförallt fossilbaserade plaster har. Utöver nedskräpning av hav och land, bidrar de fossilbaserade plasterna till ca 1,8 miljarder ton CO2 i atmosfären per år – en siffra som ökar. Fortsätter nuvarande trend kommer plaster att stå för upp mot 20% av de totala utsläppen år 2050. Denna medvetenhet genererar lagstiftning och andra krafter som driver nationer, företag och konsumenter från ohållbara och fossilbaserade lösningar till en grön och cirkulär riktning, där Bioextrax har teknologier som bidrar. 

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Att vi fortsätter att leverera på vår plan. De kommande åren kommer vi att utvecklas snabbt från ett R&D- bolag till kommersiellt bolag med hög intjäningsförmåga och goda marginaler. Den mer långsiktiga planen är att under decennier framöver vara ett snabbväxande bolag.

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER