I SAMARBETE MED APRENDERE SKOLOR
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Lars Tunberg, vd för Aprendere skolor

#femsnabba Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Företaget grundades år 2008. Aprendere skolor har nyligen börsnoterats och här berättar Lars om var de befinner sig nu och om resan frammåt.

Var befinner ni er just nu hur ser det närmsta året ut?

Vi har startat ett nytt verksamhetsår och våra skolor är igång igen samtidigt har vi noterat bolaget, vilket har krävt en hel del av hela organisationen. Vi är väldigt stolta över att ha lyckats genomföra noteringen. Detta innebär att utöver att driva de befintliga skolorna vi redan har på bästa sätt avser vi att förvalta de nya möjligheterna noteringen ger oss på bästa sätt. Vi har för avsikt att kunna fortsätta vår trend att växa genom att införliva nya skolor i koncernen.

Ni har just blivit börsnoterade hur kommenterar du det?

Ja, det är en stor grej tycker jag. Det har varit en hel del arbete med att bli börsfähig, vilket innebär bland annat att färdigställa underlag, juridiska genomgång och presentera bolaget för investerare. Noteringen innebär att vi blir mer genomlysta och synliga vilket är bra. Vi öppnar för att medarbetare och andra intresserade kan bli aktieägare vilket vi ser som mycket positivt. Att bli ett börsnoterat bolag har varit vårt långsiktiga mål och att ha lyckats genomföra det känns jättekul. Nu kommer nästa steg i vår utveckling till att bli en större koncern.

Vilka är era största utmaningar?

Vår största utmaning just nu är att realisera de mål vi satt i prospektet dvs. en stabil utveckling för bolaget med en god tillväxt framöver. Samtidigt som vi strävar efter att nå målen ska våra befintliga skolor fortsätta att utvecklas och leverera en god och inspirerande utbildning, där eleverna känner trygghet och stöttas i att nå ett så bra resultat som möjligt. För att uppnå detta är det vår målsättning att ha en bra arbetsmiljö och att duktiga medarbetare ska trivas hos oss. Jag tror att bra ledarskap är nyckeln till att vidmakthålla och utveckla vår verksamhet.

Vilka är era visioner?

Vår vision är att bli en ledande utbildningsaktör i Sverige, börsnoteringen är ett led för att nå detta. Idag har vi ca 1000 elever på våra skolor. Vårt primära mål är att växa och fördubbla elevantalet för att där efter höja tillväxtmålet ännu mer.

Vad kan en aktieägare förvänta sig av er?

Vi kommer att jobba hårt för våra elever, det är det centrala. Det leder också till att bolaget mår bra och växer. Vi vill ha en stabil, trygg och långsiktig utveckling. Jag tror våra aktieägare kommer att upptäcka att vi utvecklas i hygglig takt, konsekvent och steg för steg.

 

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Aprendere skolor. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER