Bildkälla: Stockfoto

Fem snabba frågor till Johan Gran VD Cloudrepublic

Fem snabba frågor Här ställer vi fem snabba frågor till intressanta bolag. Alla få samma frågor som belyser det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Vi har nyligen lanserat nya affärsområden och säkerställt en robust plattform att stå på för framtiden. Detta kombineras med unika och egenutvecklade produkter som hjälper företag att navigera och maximera effekterna av sin närvaro i det kraftigt växande digitala landskapet. Vi ser, utan tvivel, ljust på de kommande åren. Vi har som ambition att växa och har anpassat och utvecklat utbudet därefter.

2. Hur ser er vision ut?

Vår ambition är att ta en tätposition inom det område som ofta benämns som MarTech. Marknadsföringen blir framöver alltmer digital. Technologi/data science håller på att bli, och är redan, i väldigt hög utsträckning en mycket viktig beståndsdel i företagens kommunikation till sina kunder. Som företagsgrupp sitter vi på en unik konstellation av expertis inom dessa områden.

3. Vilka är era största utmaningar?

Det digitala landskapet förändras kontinuerligt, det handlar för oss om att ligga i frontlinjen i ett ständigt föränderligt landskap. Detta är givetvis en utmaning när det kommer till att behålla kompetenser och att löpande vara uppdaterad. Men vi väljer att se på detta med stor tillförsikt. En betydande del av vår nuvarande och framtida framgång är att behålla en digital/intellektuell tätposition.

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

På den positiva sidan har vi ett flertal exempel på växande långsiktiga kundengagemang. Det är fantastiskt att med tydliga och säkerställda KPI:er se hur våra engagemang skapar värde för våra kunder som därav också väljer att fördjupa samarbetet.
Som en del i en robust grundplattform behöver vi nu även bli bättre på att kommunicera mot marknaden. Självklart har inget företag gått igenom pandemin oberörd, inklusive oss, så även om vi har digitalisering i vårt DNA så har vi behövt effektivisera vissa processer. Vi har även sett en viss förskjutning av branscher som våra kunder är aktiva i. I början på året såg vi fram mot vissa projekt inom branscher som drabbats i första ledet (resor/restaurang etc). Dessa har av naturliga själv inte varit så aktiva, utan har istället ersatts av andra. Värt att notera att vi har engagerat oss till en viss del i de mest drabbade branscherna, en dag är pandemin över.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Vi har en stor tro på att vår verksamt inom digital marketing och tech, i kombination med unika produkter kommer att skapa värde för våra kunder och aktieägare ett bra tag framöver. Det är vår tro att detta också kommer återspegla sig i hur marknaden och våra kunder uppfattar oss.

Cloudrepublics hemsida

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER