I SAMARBETE MED EGETIS THERAPEUTICS
Bildkälla: Egetis Therapeutics

Intervju med Nicklas Westerholm, vd för Egetis Therapeutics

#femsnabba Egetis Therapeutics, ett biotech-bolag som fokuserar på sällsynta sjukdomar och deras ledande läkemedelskandidat, Emcitate, samt deras framsteg och utmaningar inför marknadsgodkännande.

1. Vad är Egetis Therapeutics för bolag?

Egetis är ett innovativt biotech bolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Vår ledande läkemedelskandidat, Emcitate, utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. Marknadspotentialen för Emcitate är signifikant där särläkemedelsegmentet är mycket attraktivt. Vi har också ett mycket erfaret team med etablerade meriter från särläkemedelsbolag som SOBI, Alexion, Biomarin, Biogen, Vertex och flera andra välrenommerade kommerisella läkemedelsbolag. Egetis är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista under tickern EGTX.

2. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Egetis befinner sig just nu i en transformativ period för bolaget. Inom mindre än en månad, den 9 oktober, planerar vi att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande för vår ledande läkemedelskandidat Emcitate till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och vi förväntar oss att erhålla marknadsgodkännande Emcitate i Europa under slutet av 2024. Vi har redan starka och konsistenta data för Emcitate från kliniska studier som påvisar en signifikant effekt på viktiga kliniska parametrar. För ansökan om marknadsgodkännande i USA har Egetis påbörjat en bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 patienter för att verifiera resultaten på sköldkörtelhormon T3 nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis avser att ansöka om marknadsgodkännande (NDA) i USA för Emcitate under mitten av 2024.

3. Vilka är era största utmaningar?

En av våra största utmaningar är att MCT8 brist är en sällsynt sjukdom och därför ganska okänd bland läkare. Därför investerar vi redan nu i aktiviteter som ökar sjukdomsmedvetenheten om MCT8-brist. Vi har t.ex.aktivt deltagit på över 10 internationella vetenskapliga konferenser i år, och har riktat vår utbildning främst till barnendokrinologer och barnneurologer, som är de specialistläkare som oftast diagnostiserar MCT8-brist. En annan utmaning är att vi är ett ungt bolag, som grundades i slutet av 2020, och därför fortfarande är ganska okända, speciellt utanför Sverige.

Det är viktigt för oss när vi fortsätter att växa och blir ett kommersiellt läkemedelsbolag att vi kan attrahera institutionella specialistinvesterare utanför Norden. Därför har vi ägnat mycket tid till att marknadsföra Egetis till internationella life-science investerare och har under detta år välkomnat nya ägare i Bolaget från bl.a. London, Paris, New York och Sydney.

4. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

Vår strategi är att bygga ett framgångsrikt hållbart särläkemedelsbolag som själv utvecklar och kommersialiserar sina produkter i Europa och USA. Vår vision är att utveckla och marknadsföra unika terapier till patienter med sällsynta sjukdomar som förlänger och förbättrar livskvaliteten för våra patienter.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Våra aktieägare kan förvänta sig att vi öppet och tidsenligt kommunicerar med marknaden om våra möjligheter och våra utmaningar. Då vi redan har positiva kliniska data tillhanda är vi ett relativt ’deriskat’ biotech bolag jämfört med andra bolag inom sektorn.  Vi har en ledande position inom vårt sjukdomsområde, utan konkurrenter, och med en stor marknadspotential för Emcitate så kommer förhoppningsvis våra aktieägare få vara med om en spännande och mycket lönsam tillväxtresa under de närmaste åren.

BOLAGETS HEMSIDA

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Egetis Therapeutics. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER