I SAMARBETE MED METACON
Bildkälla: fluid.se

Intervju med Christer Wikner, vd för Metacon AB

#Femsnabba I denna intervju får vi möjlighet att utforska Metacons spännande resa inom energiteknik och grön vätgasproduktion. Bolaget, som redan konkurrerar framgångsrikt med stora aktörer, delar insikter om sina senaste framgångar, de utmaningar de står inför och deras framtidsvisioner för en hållbar vätgasbransch.

1. Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

Metacon är ett energiteknikbolag med en bred och unik portfölj av systemlösningar inom fossilfri grön vätgasproduktion. Vi konkurrerar redan framgångsrikt med större aktörer på Marknaden och vi befinner oss just nu i en expansiv fas där vi har sett god tillväxt i vår kundbas och intäkter de senaste två åren. För att stärka vår produktportfölj och konkurrenskraft på marknaden investerar vi i både strategiska partnerskap och egen innovativ produktutveckling. Vår prioritet de närmsta åren är att växa på den svenska och europeiska marknaden och fortsätta utmana de större konkurrenterna genom att fokusera på kundbehov, kvalitet,innovation och hållbarhet.

2. Vad har, i närtid, påverkat bolagets position mest?

Det som har påverkat bolagets position mest den senaste tiden är de betydande framsteg vi har gjort inom elektrolysområdet där vi nått ett stort kommersiellt genombrott trots att vi under en längre tid varit under kraftigt negativ påverkan från olika oväntade omvärldsfaktorer som Covid, kriget i Ukraina och logistikproblem på haven. Vi har kraftsamlat mot att bli först i Europa med att uppföra en unik vätgastankstation med integrerad lokal produktion av grön vätgas driven av kundens egna närliggande vindkraftverk. Ett stort genombrott och något vi är mycket stolta över. Vi har därmed visat att vi ligger i absolut framkant inom detta växande marknadssegment. Viktiga investeringar har även gjorts internt inom kärnteknologi, IT, certifieringar, hållbarhet och analytiska verktyg för att stödja våra beslut och effektivisera verksamheten. Sammanfattningsvis är dessa investeringar nyckeln till att långsiktigt stärka vår position på marknaden och möjliggör fortsatt tillväxt och framgång.

3. Vilka är era största utmaningar?

Vätgasindustrin växer snabbt, drivet av omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Men samtidigt är marknaden omogen och i sin linda vilket i vissa fall betyder längre upphandlingsprocesser, projekttider och komplexare krav. Att växa i balans är alltid en utmaning. För att möta detta på bästa sätt vill vi vara flexibla och snabba i vår affärsutveckling och leveransorganisation och utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet. Vi strävar efter att kunna ta ett ökande antal av de växande möjligheterna inom vätgassektorn samtidigt som vi bygger en stark och hållbar verksamhet för framtiden.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

Vi ser att Metacon har möjlighet att bli ett av de ledande företagen i Europa inom lösningar för lokal produktion av fossilfri vätgas till både industrin och transportsektorn. På sikt kan vi bli ett av de ledande företagen i världen. I takt med den snabba utvecklingen inom vätgassektorn blir det ökande behovet av vätgasproduktionsanläggningar alltmer påtagligt. Vi är en av de aktörer som har bevisad förmåga att designa och bygga både effektiva produktionsanläggningar och tankstationer för vätgas och vi har bra partners. Detta positionerar oss som en stark aktör inom den snabbväxande vätgasbranschen och vi är redo att möta den ökande efterfrågan.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Våra aktieägare kan förvänta sig att vi som bolag arbetar stenhårt för att nå våra finansiella mål och utöver det driva innovativa idéer inom strategisk och kommersiell företagsutveckling för att accelerera vår tillväxt. Vi strävar framför allt efter att nå fram till hållbar tillväxt underbyggd av stark R&D och operations internt samt av möjligheten att bidra till ett fossilfritt, hållbart samhälle. På kort sikt vill vi öka våra insatser på marknaden i Sverige och andra utvalda marknader i Europa. Men vi utesluter inte möjligheten att opportunistiskt ta chansen i andra delar av världen när möjligheter till genombrott öppnar sig.

LÄS MER PÅ METACONS HEMSIDA

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Metacon. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER