Bildkälla: Stockfoto

Finansutskottet föreslår att 25 miljarder överförs till Riksbanken från statens budget 2024

Finansutskottet föreslår att riksdagen beslutar överföra 25 miljarder kronor från statens budget 2024 till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år. Utskottet föreslår också två tillkännagivanden till regeringen om att ta fram lagförslag som bland annat rör Riksbankens självfinansiering på längre sikt. Det framgår av ett pressmeddelande på riksdagens hemsida.

De senaste årens ekonomiska utveckling har kraftigt påverkat Riksbankens kapitalsituation. Även om Riksbankens årsredovisning för 2023 uppvisade ett positivt resultat är bankens eget kapital fortfarande mindre än en tredjedel av den så kallade målnivå som fastställs i riksbankslagen. Riksbanken har därför gjort en framställning till riksdagen om återställning av det egna kapitalet.

Med anledning av Riksbankens framställning föreslår finansutskottet att 25 miljarder kronor överförs från statens budget till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år.

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är 18 juni.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER