Bildkälla: Stockfoto

Fisker släpper preliminära siffror - tvivel kring om verksamheten kan fortsätta utan ny finansiering

Elbilsstartupen Fisker har släppt preliminära siffror för det fjärde kvartalet. I rapporten uttrycker bolaget en osäkerhet ifall verksamheten kan fortlöpa utan extern finansiering. Aktien rasar i förhandeln i USA.

De preliminära siffrorna för det fjärde kvartalet visar en omsättning om 200,1 miljoner dollar. Resultatet per aktie uppgick till -1,23 dollar.

I rapporten skriver Fisker att deras kapital kommer minska under 2024 och framåt. Bolaget är "starkt beroende" av att gå över till Dealer Partner-modellen under årets gång. Om nuvarande resurser inte räcker till för detta måste Fisker söka externt kapital. Fisker flaggar för att de inte kan garantera att de lyckas med detta.

Om bolaget misslyckas med att hitta externt kapital eller om de inte får in tillräckligt kan Fisker behöva dra ned på verksamheten och sina investeringar. Det skulle ha en negativ påverkan på bolagets verksamhet och utsikter.

"Som ett resultat förväntar sig företaget att dra slutsatsen att det finns betydande tvivel om dess förmåga att fortsätta som en going concern när dess årsredovisning för året som slutade den 31 december 2023 lämnas in till SEC", skriver Fisker.

Bolaget har redan gått till handling för att försöka rädda verksamheten. Personalstyrkan kommer minskas med cirka 15 procent samtidigt som verksamheten rationaliseras. Utöver det förs diskussioner med en befintlig innehavare om ytterligare investering som bland annat skulle gå till produktion.

Fiskers aktie handlas ned med runt 37 procent i den amerikanska förhandeln.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER