Bildkälla: Stockfoto

Fitch bekräftar BBB- för Ericsson

Kreditvärderingsjätten Fitch bekräftar sitt betyg BBB- för telekomleverantören Ericsson. Utsikterna för betyget är stabila.

Bekräftelsen återspeglar stabila långsiktiga branschfundamenta, trots avtagande tillväxt på den globala marknaden för radioaccessnät (RAN), där Ericsson har en stark position.

Vidare uppger Fitch att Ericsson har gjort stora framsteg i genomförandet av sin strategi sedan 2017, vilket har lett till en väsentligt förbättrad operativ profil med starkare kassaflöde och lägre volatilitet i resultatet.

Trycket på leveranskedjan under 2022, som ledde till en lageruppbyggnad hos kunder på tidiga 5G-marknader, håller på att vända och kommer tillfälligt att påverka Ericssons intäkter 2023 eftersom nya utrullningsprojekt på kommande marknader inte helt kommer att kompensera för nedgången, uppger Fitch.

Detta är samtidigt ett fenomen som påverkar hela sektorn.

De stabila utsikterna återspeglar koncernens ansträngningar att styra sina vinstmarginaler genom en omfattande kostnadsrationaliseringsplan. Fitch bedömer att Ericsson kommer att gå igenom konjunkturcykeln med en bra likviditet och finansiell flexibilitet.

Kreditbetyg är viktigt för bolag som Ericsson då det styr kostnaden för upplåning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER