Bildkälla: Stockfoto

Flera fusioner av Aktie-ansvars fonder i oktober

Flera av aktieansvars fonder ska fusioneras. Detta sker i oktober, med lite varierande datum. Det skriver fondbolaget på sin hemsida.


Kvanthedge fusioneras in i Saxxum Aktiv

Fusionen beräknas ske med avstämningsdag per 30 september 2020 där fusionen genomförts till 1 oktober. Den överlåtande fonden kommer vara stängd från och med den 28 september då det krävs för att kunna det hantera det administrativa kring fusionen.

Från och med 10 juli kommer de modellbaserade teminstrategierna avslutas och fram till fondens fusionsdatum 1 oktober kommer fonden bestå av räntebärande investeringar.


Aktiehedge och Graal Offensiv fusioneras in i Räntestrategi

Fusionen här beräknas ske med avstämningsdag per 12 oktober där fusionen genomförs till 13 oktober. De överlåtande fonderna kommer vara stängda från och med den 7 oktober.


Graal fusioneras in i Räntestrategi

Fusionen här ska ske med avstämningsdag per 29 oktober där fusionen genomförs till 30 oktober. Den överlåtande fonden kommer vara stängd från och med den 28 oktober.


De övertagande fonderna kommer inte vara stängda för handel.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER