Bildkälla: Stockfoto

Flera sektorer bidrog positivt till AXA Rosenberg global small cap alpha som ökade 3 procent i juli

Fonden AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD steg 3 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Enligt förvaltarna var avkastningen bra bland flera sektorer. Råvaror, kommunikationstjänster och konsumentvaror tillsammans med teknologi ledde uppgången. Sämre gick det för energi och finans.

Den största positiva bidragsgivaren för månaden var Lithia Motors. Fondens stora exponering mot bolaget, vilket var större än benchmark, bidrog positivt till avkastningen.

Den största negativa bidragsgivaren för månaden var fondens riskpositionering, då lågvärderade aktier fortsatte att ligga efter marknaden, enligt förvaltarna. Andra negativa bidragsgivare var Hill Room Holdings, Konica Minolta och J2 Global.
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent3
Index MM, förändring i procent3,9
Fond i år, förändring i procent-17
Index i år, förändring i procent-9,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER